čtvrtek 26. 10. 2017
zámek Mikulov, synagoga v Mikulově
a archeopark Pavlov
otevřeno
Zámek Mikulov

Zámek • Muzeum • Expozice • Výstavy

Pavlov

Archeopark

 

Synagoga v Mikulově

Expozice • Výstavy

Dolní Věstonice

Život pod Pálavou

Diváky

Památník bratří Mrštíků

Kongresové centrum

Pronájem sálů • Kongresy • Svatby • Rauty

 

výstava
"70" Pálavské vinobraní 1947–2017

Slavnost Pálavské vinobraní dnes do města láká desítky tisíc návštěvníků a je považována za jednu z nejdůležitějších událostí v kalendáři města Mikulova. Výstava "70" dobovými fotografiemi, propagačními tiskovinami či dochovanými předměty seznámí s proměnami slavností v uplynulých sedmi dekádách a poukáže na její význam v historii města. Linie vína a folklóru, dvou tradičních symbolů Pálavského vinobraní v Mikulově bude prostupovat celým výstavním prostorem.

Regionální muzeum v Mikulově u příležitosti sedmdesáti let Pálavského vinobraní vydalo brožuru "Historie Pálavského vinobraní", mapující proměny nejvýznamnější mikulovské slavnosti. Na padesáti stranách se čtenáři dozví, jak to bylo s prvním Vinobraním v roce 1947 i jak se v jednotlivých dekádách měnil program, místo konání, pořadatelé či ideologické pozadí slavnosti. Text je doplněn řadou zajímavých, doposud nepublikovaných fotografií.
Brožura bude k zakoupení na pokladně Regionálního muzea v Mikulově a v Turistickém informačním centru v Mikulově. Cena 55 Kč.

vernisáž 7. září 2017 v 17:00 • vstup zdarma

 8. září 2017
 26. listopad 2017

 zámek Mikulov

výstava
obrazy, grafiky a ilustrace

Jana Ondrušová-Wünschová

vernisáž 14. září 2017, 17:00 • vstup zdarma

 14. září 2017
 26. listopad 2017

 synagoga v Mikulově - Horní synagoga

sympozium
24. ročník Mikulovského výtvarného sympozia "dílna"

Pod taktovkou kurátorky Kateřiny Vincourové vybraní umělci po dobu jednoho měsíce budou hosty města Mikulova a v zámeckých ateliérech tvořit tak, aby 12. srpna odprezentovali svá díla na slavnostní vernisáži 24. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna". Zúčastní se David Böhm, Jiří Franta, Alena Kotzmannová, Igor Korpaczewski a Denisa Kulejová. Sbírka MVS "dílna" nyní eviduje za 23 let působení sympozia více než 300 uměleckých děl a její hodnota dosahuje téměř 40 mil. Kč. Záštitu nad letošním ročníkem převzala náměstkyně ministra kultury ČR JUDr. Kateřina Kalistová.

artmikulov.cz

15. 7. Slavnostní zahájení/ zámek Mikulov / 17:00
25. 7. Den otevřených dveří / zámek v Mikulově / 13:00
27. 7. Výtvarné odpoledne s dětmi / ateliéry zámek Mikulov / 13:00
29. 7. Koncert v hasičce / Groundkeeper, Koleno / bývalá hasičská stanice, Mikulov/ 17:00
8. 8. Hudební projekt "Poslouchat očima" / zámecká zahrada Mikulov / 16:00
10. 8. Hudební sympozium / zámek Mikulov / 18:00
12. 8. Slavnostní vernisáž děl 24. ročníku MVS dílna / zámek Mikulov / 17:00

13. 8.–31. 10. Výstava děl 24. ročníku MVS dílna / zámek Mikulov

výstava
Jak vznikala stavba roku 2016

Výstava architektonické kanceláře Radko Květ

 21. červenec 2017
 21. říjen 2017

 Archeopark Pavlov

Ze sbírek RMM
Sphere card Pálava Card

Regionální muzeum v Mikulově je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje

Kontakt:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
tel.: 519 309 019, e-mail: rmm@rmm.cz

aktualizováno: 11. 10. 2017