Zámek Mikulov

Zámek • Muzeum • Expozice • Výstavy

Pavlov

Archeopark

 

Synagoga v Mikulově

Expozice • Výstavy

Dolní Věstonice

Život pod Pálavou

Diváky

Památník bratří Mrštíků

Kongresové centrum

Pronájem sálů • Kongresy • Svatby • Rauty

 

pro školy
Nabídka programů pro školy na prosinec 2017

Předvánoční čas může být nejen příležitostí připomenout si známé tradice, ale také poznat, jak toto období prožívají lidé jiných kultur. Pokud si vyberete některý z následujících programů, vaši žáci se seznámí s židovským svátkem chanuka, letos připadajícím na 12.–20. prosince.
Všechny programy se konají v mikulovské synagoze a trvají přibližně 90 minut. Cena za žáka je 40 Kč.

Přihlašujte se prosím na adrese edukace@rmm.cz

výstava
Pavlovská venuše

originál sošky vystaven v Archeoparku Pavlov

www.archeoparkpavlov.cz

Výstava vznikla ve spolupráci s Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
www.arub.cz

 21. říjen 2017
 26. listopad 2017

 Archeopark Pavlov

výstava
"70" Pálavské vinobraní 1947–2017

Slavnost Pálavské vinobraní dnes do města láká desítky tisíc návštěvníků a je považována za jednu z nejdůležitějších událostí v kalendáři města Mikulova. Výstava "70" dobovými fotografiemi, propagačními tiskovinami či dochovanými předměty seznámí s proměnami slavností v uplynulých sedmi dekádách a poukáže na její význam v historii města. Linie vína a folklóru, dvou tradičních symbolů Pálavského vinobraní v Mikulově bude prostupovat celým výstavním prostorem.

Regionální muzeum v Mikulově u příležitosti sedmdesáti let Pálavského vinobraní vydalo brožuru "Historie Pálavského vinobraní", mapující proměny nejvýznamnější mikulovské slavnosti. Na padesáti stranách se čtenáři dozví, jak to bylo s prvním Vinobraním v roce 1947 i jak se v jednotlivých dekádách měnil program, místo konání, pořadatelé či ideologické pozadí slavnosti. Text je doplněn řadou zajímavých, doposud nepublikovaných fotografií.
Brožura bude k zakoupení na pokladně Regionálního muzea v Mikulově a v Turistickém informačním centru v Mikulově. Cena 55 Kč.

vernisáž 7. září 2017 v 17:00 • vstup zdarma

 8. září 2017
 26. listopad 2017

 zámek Mikulov

výstava
obrazy, grafiky a ilustrace

Jana Ondrušová-Wünschová

vernisáž 14. září 2017, 17:00 • vstup zdarma

 14. září 2017
 26. listopad 2017

 synagoga v Mikulově - Horní synagoga

Ze sbírek RMM
Sphere card Pálava Card

Regionální muzeum v Mikulově je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje

Kontakt:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
tel.: 519 309 019, e-mail: rmm@rmm.cz

aktualizováno: 4. 12. 2017