24. března 2018
zahajujeme sezonu
otevíráme expozice RMM

velikonoční svátky
29. 3.–2. 4. 2018
otevřeno
• muzeum na zámku v Mikulově
• archeopark Pavlov
• synagoga v Mikulově
velikonoční svátky
30. 3.–2. 4. 2018
otevřeno
• muzem v Dolních Věstonicích
Zámek Mikulov

Zámek • Muzeum • Expozice • Výstavy

Pavlov

Archeopark

 

Synagoga v Mikulově

Expozice • Výstavy

Dolní Věstonice

Život pod Pálavou

Diváky

Památník bratří Mrštíků
od 1. července 2017 zavřeno / rekonstrukce

Kongresové centrum

Pronájem sálů • Kongresy • Svatby • Rauty

 

akce
zámek Mikulov otevírá expozice

Mapa pokladů
prohlídka s překvapením

Přijďte s námi otevřít expozice zámku v Mikulově.

Během dopoledních prohlídek okruhu A Historie čeká na malé i velké překvapení. Kromě toho dětští návštěvníci obdrží zdarma ke vstupence na okruh Historie Mapu pokladů, která je dovede k nejzajímavějším exponátům. Úspěšní hledači, kteří navíc splní úkoly spojené s exponáty, si budou moci na pokladně vyzvednout drobnou odměnu a také se zúčastnit celosezonní soutěže.

 sobota 24. březen 2018

 zámek Mikulov

akce
Otevíráme Archeopark!

Přijďte s námi zahájit novou sezónu v archeoparku a zjistěte, co je u nás nového.

• zahájení výstavy Archeopark očima návštěvníků • přednáška Rok v Archeoparku v Pavlově • zábavné aktivity pro děti i dospělé • občerstvení v rámci venkovního areálu

 sobota 24. březen 2018
9:00–16:00 | běžné vstupné

 Archeopark Pavlov

výstava
Tajemné kameny

Jaroslav Guth

Výstava fotografií židovských hřbitovů v Čechách a na Moravě.

 24. březen 2018
 10. červen 2018

 Horní synagoga v Mikulově

výstava
Archeopark očima návštěvníků

Jak vypadal rok 2017 v Archeoparku Pavlov?

Fotografická výstava umístěná v expozici Archeoparku Pavlov. Součástí výstavy jsou fotografie vzešlé z loňské soutěže o nejhezčí snímek exteriéru. Výstava je doplněna fotografiemi z archivu archeoparku, které mapují rok 2017.

 24. 3. 2018
 15. 7. 2018

 Archeopark Pavlov

akce
Velikonoce v Archeoparku

Nevíte kam na Velikonoce? Přijďte strávit víkend v Archeoparku Pavlov!

• víkend plný velikonočního vyrábění inspirovaný pravěkem • doprovodné aktivity v expozici i mimo ni • malování na obličej, fotokoutek a jiné

 31. 3. 2018
 1. 4. 2018

 Archeopark Pavlov

výstava
Škrdlovické sklo

Škrdlovické hutní sklo je výraznou částí sbírky prof. Ing. Zdeňka Alexy (1911–1972). Brněnský architekt a pedagog, autor návrhu vyškovské nemocnice či projektu rozšíření stavby brněnské Onkologické nemocnice Dům útěchy, nynějšího Masarykova onkologického ústavu, byl profesorem Katedry architektonické tvorby, obytných a občanských staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Z jeho dostupných životopisných dat víme, že mezi lety 1940–1945 byl vězněn na Mírově, v Brně, Vratislavi a v Štýrském Hradci; v letech 1959–1963 byl prvním děkanem nově ustavené stavební fakulty VUT a v letech 1963–1965 prorektorem VUT. Profesor Alexa po skončení války bydlel v Mikulově, kde zřejmě i začal sklo sbírat. Zanechal po sobě několikatisícovou sbírku skleněných artefaktů, které po jeho smrti v roce 1972 zůstaly jeho ženě Aleně Bernáškové.

 5. 4. 2018
 25. 11. 2018

 zámek Mikulov

Ze sbírek RMM
Sphere card Pálava Card

Regionální muzeum v Mikulově je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje

Kontakt:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
tel.: 519 309 019, e-mail: rmm@rmm.cz

aktualizováno: 22. 3. 2018