ČERVENEC - středa 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
SRPEN - středa 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

REZERVACE NUTNÁ: 777 061 230, pokladna@rmm.cz

Zámek Mikulov

Zámek • Muzeum • Expozice • Výstavy

Pavlov

Archeopark

 

Synagoga v Mikulově

Expozice • Výstavy

Dolní Věstonice

Život pod Pálavou

Diváky

Památník bratří Mrštíků
od 1. července 2017 zavřeno / rekonstrukce

Kongresové centrum

Pronájem sálů • Kongresy • Svatby • Rauty

 

festival
Křehký Mikulov

Mikulovský zámek má své úspěšné trvalky, které se těší velké oblibě. Poslední květnový víkend bude patřit 8. ročníku festivalu Art Designu Křehký Mikulov, který je lákavou konfrontací současného designu a historických artefaktů. Letošním tématem bude hledání souvislostí v práci tvůrců z nově vzniklých státních celků po rozpadu Rakouska-Uherska, tedy z Česka, Rakouska, Maďarska a Slovenska.

Zahájení 25. květen
19.00 Nástupní sál mikulovského zámku
20.00 Horní nádvoří zámku – TeaJay Ivo Pospíšil

otevřeno
25. květen
19:00–22:00 • vstup zdarma
26.–27. květen
9:00–17:00 • vstup zdarma

zavřeno
28. květen a 4. červen

otevřeno
29. květen– 3. červen
5.–10. červen
9.00–17.00

vstupné 50 Kč, slevněné 25 Kč, rodinné 120 Kč
zvýhodněné vstupné na dvě a více výstav 80 Kč, slevněné 40 Kč, rodinné 180 Kč

 25. květen 2018
 10. červen 2018

 zámek Mikulov

divadlo
Tři verze života

V rámci festivalu Křehký Mikulov 2018 bude uvedeno divadelní představení Tři verze života, slavné francouzské autorky Yasminy Rezy.
Hraje David Prachař, Linda Rybová, Jana Janěková ml. a Igor Chmela.

Divadlo—verze  

Mikulovská zámecká zahrada
vstupné 150 Kč

Předprodej:
TIC Mikulov, tic@mikulov.cz, 724 987 900, www.ticmikulov.cz

 25. květen 21:00

 zámek Mikulov

výstava
Mikulovsko 1918–1938

Výstava Mikulovsko 1918–1938 mapuje období první republiky v Mikulově a jeho blízkém okolí. Vše začíná první světovou válkou a bouřlivými událostmi, které na Mikulovsku provázely vznik samostatného československého státu. Dvacátá a třicátá léta byla ve městě a jeho okolí obdobím prosperity, představen je zdejší průmysl, vzkvétající vinařské firmy, bohatý kulturní a společenský život i každodennost mikulovské prvorepublikové domácnosti. Celé období i samotnou výstavu pak symbolicky uzavírají opět bouřlivé události "osmičkového" roku, tentokrát roku 1938. Období první republiky skončilo, Mikulov byl připojen k německé Říši a druhá světová válka, byla za dveřmi.

Na přípravě výstavy spolupracovalo RMM s historiky Mgr. Milanem Řepou Ph. D. z Historického ústavu AV ČR a Mgr. Tomášem Dvořákem Ph. D. z Historického ústavu Filosofické fakulty Masarykovy univerzity.

VERNISÁŽ: 26. duben 2018 v 17:00

 26. duben 2018
 25. listopad 2018

 zámek Mikulov

výstava
Škrdlovické sklo

Škrdlovické hutní sklo je výraznou částí sbírky prof. Ing. Zdeňka Alexy (1911–1972). Brněnský architekt a pedagog, autor návrhu vyškovské nemocnice či projektu rozšíření stavby brněnské Onkologické nemocnice Dům útěchy, nynějšího Masarykova onkologického ústavu, byl profesorem Katedry architektonické tvorby, obytných a občanských staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Z jeho dostupných životopisných dat víme, že mezi lety 1940–1945 byl vězněn na Mírově, v Brně, Vratislavi a v Štýrském Hradci; v letech 1959–1963 byl prvním děkanem nově ustavené stavební fakulty VUT a v letech 1963–1965 prorektorem VUT. Profesor Alexa po skončení války bydlel v Mikulově, kde zřejmě i začal sklo sbírat. Zanechal po sobě několikatisícovou sbírku skleněných artefaktů, které po jeho smrti v roce 1972 zůstaly jeho ženě Aleně Bernáškové.

VERNISÁŽ: 5. duben 2018 v 17:00

 5. duben 2018
 25. listopad 2018

 zámek Mikulov

výstava
Tajemné kameny

Jaroslav Guth

Výstava fotografií židovských hřbitovů v Čechách a na Moravě.

 24. březen 2018
 10. červen 2018

 Horní synagoga v Mikulově

akce
Víkend otevřených zahrad

 9.–10. červen 2018

 zámek Mikulov

výstava
Archeopark očima návštěvníků

Jak vypadal rok 2017 v Archeoparku Pavlov?

Fotografická výstava umístěná v expozici Archeoparku Pavlov. Součástí výstavy jsou fotografie vzešlé z loňské soutěže o nejhezčí snímek exteriéru. Výstava je doplněna fotografiemi z archivu archeoparku, které mapují rok 2017.

 24. březen 2018
 15. červenec 2018

 Archeopark Pavlov

Ze sbírek RMM
Sphere card Pálava Card

Regionální muzeum v Mikulově je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje

Kontakt:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
tel.: 519 309 019, e-mail: rmm@rmm.cz

aktualizováno: 22. 5. 2018