Zámek Mikulov

MŠ, 1. stupeň ZŠ

   Mapa pokladů

Varianta 1:
Ke vstupence na okruh A - Historie děti dostanou zdarma na pokladně Mapu pokladů. Jedná se o pracovní list, který děti vyplňují během stadardní prohlídky s průvodcem. Mapa je dovede k sedmi pokladům, místům, kde uslyší nebo uvidí odpověď na dané otázky. Úspěšní hledači vyluští tajenku a mohou se zúčastnit celosezonní soutěže. Pro jednotlivce a skupiny do 10 dětí bez objednání, větší skupiny na objednávku.

Varianta 2:
Program je zvlášť vhodný pro školní výlety a další skupiny, které v krátkém čase chtějí získat základní přehled o historii zámku. Děti s lektorem projdou okruh A - Historie, výklad je ovšem uzpůsobený jejich věku a doplněný úkoly. Důraz je kladen na několik konkrétních předmětů - pokladů, které odkrývají část příběhu rodiny Dietrichstenů. Pouze na objednání pro skupiny od 10 osob, cena 60 Kč / dítě, délka cca 60 min.

Objednání programu

   Staň se Římanem

Program Staň se Římanem zahrnuje krátké úvodní seznámení s expozicí, žáci se poté sami promění v Římany – vyrobí zbroj pro sebe a své velitele. Ve vojenských jednotkách budou budovat svůj základní tábor, proniknou na území Germánů, aby zjistili, jak jejich nepřátelé žijí, a nakonec s nimi svedou boj.

Více o programu - pdf Objednání programu

   Tajemství římské mince

Našli jste tajemnou minci s vyobrazením muže. Jak je stará a koho znázorňuje? Jaký tento člověk byl a jaký byl život v jeho době? A jak se vůbec mince dostala do našeho kraje? S každým splněným úkolem budete blíže odhalení. Na památku si odnesete vlastnoručně vyrobenou římskou minci.

Více o programu - pdf Objednání programu

   Jak se žilo prababičkám

Program k výstavě Mikulovsko 1918–1938, který nabízíme od května 2018, mladším žákům představí běžný život v této době. Na vlastní kůži si vyzkouší, jaké bylo chodit do školy nebo nakupovat před sto lety, a srovnají život tehdejších a dnešních dětí.

Objednání programu

2. stupeň ZŠ

   Mapa pokladů

Varianta 1:
Ke vstupence na okruh A - Historie děti dostanou zdarma na pokladně Mapu pokladů. Jedná se o pracovní list, který děti vyplňují během stadardní prohlídky s průvodcem. Mapa je dovede k sedmi pokladům, místům, kde uslyší nebo uvidí odpověď na dané otázky. Úspěšní hledači vyluští tajenku a mohou se zúčastnit celosezonní soutěže. Pro jednotlivce a skupiny do 10 dětí bez objednání, větší skupiny na objednávku.

Varianta 2:
Program je zvlášť vhodný pro školní výlety a další skupiny, které v krátkém čase chtějí získat základní přehled o historii zámku. Děti s lektorem projdou okruh A - Historie, výklad je ovšem uzpůsobený jejich věku a doplněný úkoly. Důraz je kladen na několik konkrétních předmětů - pokladů, které odkrývají část příběhu rodiny Dietrichstenů. Pouze na objednání pro skupiny od 10 osob, cena 60 Kč / dítě, délka cca 60 min.

Objednání programu

   Partnerství, nebo boj?

V tomto programu k expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou žáci vstupují do rolí římského legionáře a germánské ženy. Za pomoci pracovního sešitu poznávají jejich běžný život, diskutují o možnostech soužití a svým rozhodnutím sami ovlivňují průběh programu – závěrečnou hru.

Více o programu - pdf Objednání programu

   V římské kůži

V první části programu k expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou žáci poznávají každodennost římského legionáře a germánské ženy, vyplňují pracovní sešit a soutěží. V druhé části je čeká vojenský výcvik pod vedením římského velitele v plné zbroji.

Více o programu - pdf Objednání programu

   Mikulovské osmičky

K výstavě Mikulovsko 1918–1938 nabízíme od května 2018 edukační program, který představí dvě významná výročí z pohledu regionálních dějin. Na příkladu Mikulova žáci pochopí specifika Sudet a jejich role v českých dějinách v tomto období. Mimo politické dění se budeme věnovat i tomu, jak se v Mikulově před sto lety nakupovalo, bydlelo nebo chodilo do školy.

Objednání programu

střední školy

   Konference

V tomto programu se studenti stanou archeology a historiky, kteří se na odborné konferenci Římané a Germáni snaží získat podporu pro svůj další výzkum. V pracovních skupinách se nejprve hlouběji seznámí s daným tématem a poté připraví jeho prezentaci pro "odbornou veřejnost". Kterým směrem se vydá další výzkum? Rozhodnou znalosti i schopnost získat si publikum.

Více o programu - pdf Objednání programu

Synagoga v Mikulově

1. stupeň ZŠ

   David neslaví Vánoce

Děti budou hledat odpověď na otázku, proč jejich spolužák David neumí zpívat koledy a na Vánoce nedostane dárky. Seznámí se starodávným příběhem o odvaze, který se vypráví v židovských rodinách, a pomohou mu oslavit svátek chanuka. Společně vyrobí chanukový svícen a zahrají si židovskou hru.

Více o programu - pdf Objednání programu

2. stupeň ZŠ

   Jarní dílny

Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze jsme pro vás jako každoročně připravili jarní sérii edukačních programů. V období Velikonoc si připomeneme svátek pesach, od 24. do 27. 4. zveme na dílny s tematikou judaismu a holocaustu.

Více o programu - pdf Objednání programu

   Příběh Abrahama Hellmana

Prostřednictvím příběhu posledního kantora mikulovské synagogy se žáci dozvídají základní informace o židovské komunitě v Mikulově a poznávají vybavení synagogy. Na základě textů, map, fotografií a vlastního pozorování vyplňují celobarevný pracovní sešit, který si mohou odnést do školy.

Více o programu - pdf Objednání programu

   Drejdl

Co to je drejdl a co znamenají tajemné znaky na něm? Vyluštění "kódu" vede k dalším otázkám… Žáci se během her seznámí s historickým pozadím chanuky a ve skupinách, představujících rodiny, budou inscenovat oslavu tohoto svátku. Na konci programu dokáží srovnat chanuku s Vánoci.

Více o programu - pdf Objednání programu

střední školy

   Obrazy chanuky

Program pro studenty zasadí svátek chanuka do kontextu židovských dějin a tradic. Studenti budou pracovat převážně metodami dramatické výchovy, oporou jim budou krátké odborné texty. V závěru budou moci své ztvárnění porovnat se záběry ze současných oslav svátku.

Objednání programu

Pokud byste se svou třídou rádi navštívili expozici nebo výstavu, k níž zatím nenabízíme edukační program, prosím napište (edukace@rmm.cz). Rádi vám připravíme program na míru podle věku žáků, probírané látky a požadovaného výstupu.

OBJEDNÁNÍ PROGRAMU

Seznamte se prosím s podrobnějšími informacemi k danému programu (možné termíny, cena apod.).

Vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na adresu edukace@rmm.cz (Mgr. Jana Dykastová).

Popřípadě nám prosím na e-mail edukace@rmm.cz dejte vědět:
- název požadovaného programu
- datum a hodinu
- věk žáků
- počet žáků – u všech programů maximálně 30
- adresu školy
- jméno, telefon, email kontaktní osoby

Program prosím objednávejte s časovým předstihem.
Termín Vám potvrdíme emailem, případně nabídneme náhradní termín.

Obecné informace

Cena programu
Cena pro jednoho žáka je 40 Kč, není-li uvedeno jinak. Pedagogický doprovod má program zdarma. Poplatek uhradíte v hotovosti na místě před zahájením programu. Zrušit objednaný program je možné nejméně jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek ve výši 500 Kč.

Zájmové skupiny
Edukační programy nejsou určeny pouze pro školy, přivítáme i členy zájmových kroužků, účastníky táborů apod.

Speciální potřeby
Pokud máte ve třídě žáky se speciálními potřebami (tělesně hendikepované, mimořádně nadané, žáky s poruchami učení nebo chování, autisty, …), dejte nám o tom prosím vědět, rádi program uzpůsobíme.

Příprava na program
Neočekáváme od žáků žádné vstupní znalosti. Cíle programů je naučit žáky něco nového a budovat u nich kladný vztah k historii a kultuře, ne je zkoušet.

Role pedagoga
Za žáky nesete odpovědnost i v průběhu programu, lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu. Do náplně programu prosím nezasahujte, pokud se předem nedomluvíte s lektorem (v některých případech Vás lektor může poprosit o spolupráci, není potřeba žádná příprava, jen ochota). Pokud budete aktivně sledovat práci jednotlivců či skupin, bude to vítáno.

Fotografie
Během programu mohou být pořizovány fotografie žáků, které poté poslouží propagaci edukačních programů na internetu.

Zpětná vazba
Po skončení programu budeme vděční za Vaše hodnocení – můžete nám ho říci, napsat do návštěvní knihy nebo poslat emailem.