logo RMM
English     Deutschland
otevřeno+vstupné zámek Mikulov
otevřeno+vstupné Horní synagoga
otevřeno+vstupné Archeopark Pavlov
otevřeno+vstupné Život pod Pálavou

Zámek Mikulov

Mateřská škola

   Staň se Římanem

90 min • 40 Kč • září-listopad, duben–červen

Program Staň se Římanem zahrnuje krátké úvodní seznámení s dobovým kontextem, děti se poté sami promění v Římany: vyrobí si zbroj, ve vojenských jednotkách budou budovat tábor Hradisko u Mušova, proniknou jako zvědi na území Germánů a absolvují vojenský výcvik.

Objednání programu

   Na zámku s princeznou

60 min • 40 Kč • září-listopad, duben–červen

Hravá prohlídka Galerie Dietrichsteinů pro nejmenší děti. Princezna děti provede těmi nejkrásnějšími komnatami: v té poslední čeká zámecký poklad. Cesta k němu ale vede přes nejrůznější úkoly, které prověří, zda by se děti mohly stát šlechtici.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Vajíčko vypráví

70 min • 40 Kč • duben–červen 2019

Společně si prohlédneme výstavu Kraslice pěti generací. Dozvíme se, proč jsou Velikonoce spojené s vejci, jak se vajíčka zdobila a jak se koledovalo. Zahrajeme si několik velikonočních her a samozřejmě si také ozdobíme vlastní vajíčko.

Objednání programu

1. stupeň ZŠ

   Staň se Římanem

90 min • 40 Kč • září-listopad, duben–červen • 1.–5. třída

Program zahrnuje krátké úvodní seznámení s dobovým kontextem, žáci se poté sami promění v Římany: vyrobí si zbroj, ve vojenských jednotkách budou budovat tábor Hradisko u Mušova, proniknou jako zvědi na území Germánů a absolvují vojenský výcvik.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Tajemství římské mince

90 min • 40 Kč • září-listopad, duben–červen • 3.–5. třída

Našli jste tajemnou minci s vyobrazením muže. Jak je stará a koho znázorňuje? Jaký tento člověk byl a jaký byl život v jeho době? A jak se vůbec mince dostala do našeho kraje? S každým splněným úkolem budete vědět více. Na památku si vyrazíte svůj vlastní denár.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Mapa pokladů

70 min • 60 Kč • září-listopad, duben–červen • 1.–5. třída

Program je zvlášť vhodný pro školní výlety a další skupiny, které v krátkém čase chtějí získat základní přehled o historii zámku. Děti s lektorem projdou okruh A – Historie, výklad je ovšem uzpůsobený jejich věku a doplněný úkoly. Důraz je kladen na několik konkrétních předmětů – pokladů, které odkrývají část příběhu rodiny Dietrichstein.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Vajíčko vypráví

70 min • 40 Kč • duben–červen 2019 • 1.–5. třída

Společně si prohlédneme výstavu Kraslice pěti generací. Dozvíme se, proč jsou Velikonoce spojené s vejci, jak se vajíčka zdobila a jak se koledovalo. Zahrajeme si několik velikonočních her a samozřejmě si také ozdobíme vlastní vajíčko.

Objednání programu

   Renesanční šlechtic

2 hodiny (bez výtvarného workshopu) / 3 hodiny (s výtvarným workshopem) • 40 Kč / 60 Kč • září-listopad, duben–červen

Tento vlastivědně-výtvarný program žáky zavede do světa české renesanční šlechty. Největší pozornost budeme věnovat portrétům renesančních Dietrichteinů, které nám prozradí mnohé o nejen o zobrazených šlechticích, ale i o tehdejší módě a životním stylu. Žáky čeká práce s badatelským listem, tvorba rodokmenu, mentálních map a nejrůznější hry. Pokud se rozhodnete absolvovat kompletní program včetně výtvarné části, žáci si vytvoří autoportrét podle renesančních vzorů.

Objednání programu Více o programu - pdf

   S kardinálem Mikulovem

120 min • 60 Kč • září–říjen, duben–červen

V Galerii Dietrichsteinů nejprve budeme sledovat životní příběh Františka z Dietrichsteina a zjišťovat, proč je považován za jednoho z nejvýznamnějších mužů své doby. Posléze žáky sám kardinál provede svým Mikulovem. Ten, kdo bude cestou dobře pozorovat a poslouchat, získá i kód k otevření kardinálova pokladu…

Objednání programu Více o programu - pdf

   Barokní šlechtic

150 min • 50 Kč • září-listopad, duben–červen

Program představí baroko z několika různých úhlů: z pohledu architektury, včetně té zahradní, uměleckého řemesla, módy a životního stylu. Během her a plnění různorodých úkolů v badatelských listech budou žáci po celou dobu pracovat s originálními exponáty a portréty. V poslední části si vyrobí masku a sami se promění v barokní šlechtice. Důraz je kladen na vlastní aktivitu, vrstevnické učení, spolupráci a kreativitu.

Objednání programu Více o programu - pdf

2. stupeň ZŠ

   Partnerství, nebo boj?

90 min • 40 Kč • září-listopad, duben–červen

V tomto programu žáci vstupují do rolí římského legionáře a germánské ženy. Za pomoci pracovního sešitu poznávají jejich běžný život, diskutují o možnostech soužití a svým rozhodnutím sami ovlivňují průběh programu – závěrečnou hru.

Objednání programu Více o programu - pdf

   V římské kůži

90 min • 55 Kč • duben / pátky

V první části programu k expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou žáci poznávají každodennost římského legionáře a germánské ženy, vyplňují pracovní sešit a soutěží. V druhé části je čeká vojenský výcvik pod vedením římského velitele v plné zbroji.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Renesanční šlechtic

2 hodiny (bez výtvarného workshopu) / 3 hodiny (s výtvarným workshopem) • 40 Kč / 60 Kč • září-listopad, duben–červen

Tento vlastivědně-výtvarný program žáky zavede do světa české renesanční šlechty. Největší pozornost budeme věnovat portrétům renesančních Dietrichteinů, které nám prozradí mnohé o nejen o zobrazených šlechticích, ale i o tehdejší módě a životním stylu. Žáky čeká práce s badatelským listem, tvorba rodokmenu, mentálních map a nejrůznější hry. Pokud se rozhodnete absolvovat kompletní program včetně výtvarné části, žáci si vytvoří autoportrét podle renesančních vzorů.

Objednání programu Více o programu - pdf

   S kardinálem Mikulovem

120 min • 60 Kč • září–říjen, duben–červen

V Galerii Dietrichsteinů nejprve budeme sledovat životní příběh Františka z Dietrichsteina a zjišťovat, proč je považován za jednoho z nejvýznamnějších mužů své doby. Posléze žáky sám kardinál provede svým Mikulovem. Ten, kdo bude cestou dobře pozorovat a poslouchat, získá i kód k otevření kardinálova pokladu…

Objednání programu Více o programu - pdf

   Až za hrob

120 min • 40 Kč • září-listopad, duben–červen

V tomto programu s nádechem tajemna se seznámíme s Markétou Františkou z Dietrichsteina, jež připravila i čtyři sta let po své smrti historikům velká překvapení. Navštívíme mikulovskou kostnici, kostel sv.Václava a Galerii Dietrichsteinů: každé z míst účastníkům po splnění úkolu prozradí část Markétina příběhu.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Barokní šlechtic

150 min • 50 Kč • září-listopad, duben–červen

Program představí baroko z několika různých úhlů: z pohledu architektury, včetně té zahradní, uměleckého řemesla, módy a životního stylu. Během her a plnění různorodých úkolů v badatelských listech budou žáci po celou dobu pracovat s originálními exponáty a portréty. V poslední části si vyrobí masku a sami se promění v barokní šlechtice. Důraz je kladen na vlastní aktivitu, vrstevnické učení, spolupráci a kreativitu.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Kudy šlo baroko

120 min • 40 Kč • září–říjen, duben–červen

Nejprve se seznámíme s barokními Dietrichsteiny – staviteli, záhy poté vyrazíme do "terénu": Mikulov je totiž stále plný významných i nenápadných památek z jejich doby. Cílem městské hry bude tyto památky objevit a na jejich příkladu poznat nejdůležitější principy barokní architektury.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Osvícenství

90 min • 40 Kč • září-říjen, duben–červen

Tento myšlenkový proud si přiblížíme skrze osudy mikulovských Dietrichsteinů, kteří buď stáli velmi blízko císařskému dvoru nebo zásady osvícenství uplatňovali při správě panství i ve svém osobním životě, např. při výchově dětí. Žáci se tak plněním různorodých úkolů seznámí jak s teorií, tak praxí osvícentsví.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Letem módy světem

90 min • 40 Kč • září-listopad, duben–červen

Galerii Dietrichsteinů v tomto programu poznáme jako přehlídkové molo, po němž šlechtici kráčeli hned několik staletí. Co módou vyjadřovali naši předci a co skrze ni svému okolí říkáme my? Netradiční tvůrčí prohlídka pro náctileté, při níž soutěžní formou nahlédnete do světa urozených.

Objednání programu Více o programu - pdf

střední školy

   Konference

120 min • 40 Kč • září-listopad, duben–červen

V tomto programu se studenti stanou archeology a historiky, kteří se na odborné konferenci Římané a Germáni snaží získat podporu pro svůj další výzkum. V pracovních skupinách se nejprve hlouběji seznámí s daným tématem a poté připraví jeho prezentaci pro "odbornou veřejnost". Kterým směrem se vydá další bádání? Rozhodnou znalosti i schopnost získat si publikum.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Letem módy světem

90 min • 40 Kč •září-listopad, duben–červen

Galerii Dietrichsteinů v tomto programu poznáme jako přehlídkové molo, po němž šlechtici kráčeli hned několik staletí. Co módou vyjadřovali naši předci a co skrze ni svému okolí říkáme my? Netradiční tvůrčí prohlídka pro náctileté, při níž soutěžní formou nahlédnete do světa urozených.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Životaběh

90 min • 60 Kč • září-listopad, duben–červen

V tomto průřezovém programu budeme sledovat život raněnovověkého šlechtice v různých fázích na příkladu mikulovských Dietrichsteinů Jednotlivé skupiny se budou věnovat narození, dětství, mládí, svatbě a manželství, kariéře a stáří. Využijeme metody skládankového učení a dramatické výchovy.

Objednání programu Více o programu - pdf

Synagoga v Mikulově

1. stupeň ZŠ

   David neslaví Vánoce

70 min • 40 Kč • prosinec

Děti budou hledat odpověď na otázku, proč jejich spolužák David neumí zpívat koledy a na Vánoce nedostane dárky. Seznámí se starodávným příběhem o odvaze, který se vypráví v židovských rodinách, a pomohou mu oslavit svátek chanuka. Společně vyrobí chanukový svícen a zahrají si židovskou hru. Celý program probíhá v mikulovské synagoze.

Objednání programu Více o programu - pdf

2. stupeň ZŠ

   Badatel

od 7. třídy • 90 min • 55 Kč • 23.-26.4.2019

Dílna může sloužit jako alternativa přednášky o židovském náboženství, kultuře a tradici, nebo také jako její doplnění, protože žáci si zde předávají informace sami navzájem, místo lektora, který by je vyučoval. Na začátku se rozdělí do menších skupin, kde jako badatelé zkoumají jedno ze stěžejních témat židovského života (Šabat, Pesach, židovská kuchyně, životní cyklus a svatba). Všichni studenti dostanou pracovní listy s otázkami k jednotlivým tématům a k tomu bednu, v níž mají k dispozici různé texty, obrázky, fotografie a opravdové předměty, s jejichž pomocí potom každá skupina představí výsledek své badatelské práce na "vědecké konferenci" ostatním studentům. Dílnu vede lektorka Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Objednání programu

   Hanin kufřík

od 8. třídy • 90 min • 55 Kč • 23.–26. 4. 2019

Program této dílny je založený na podobném principu jako postupovala autorka knížky Hanin kufřík (K. Levinová, Hanin kufřík, Praha: Portál 2003). Studenti se na základě vlastního pátrání v dokumentech, seznámí s osudy konkrétních osob z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války. Ve skupinkách potom samostatně zpracují, s pomocí vlastní fantazie a na základě zjištěných fakt, životní příběh některé z těchto vybraných postav a představí jej ostatním. Všichni účastníci obdrží pracovní listy s otázkami, na které budou písemně odpovídat, ale zároveň jim pomohou v sestavování příběhů. Dílnu vede lektorka Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Objednání programu

   Dobrodruhy proti své vůli

od 8. třídy • 90 min • 55 Kč • 23.–26. 4. 2019

Workshop je založen na dopisech československých židovských emigrantů z doby druhé světové války, které našla v pozůstalosti svého otce, Oswalda Holzera, spisovatelka Joanie Holzer Schirm. Účastníci programu se seznámí s kontextem doby a s důvody, proč museli jeho aktéři uprchnout z protektorátního území. Na základě četby dopisů se budou zamýšlet nad nejrůznějšími aspekty uprchlictví, do kterých patří i uprchlická politika tehdejších i současných států. Cílem programu je na příkladu židovských uprchlíků přinést kritický pohled na dnes tolik diskutované téma migrace. Dílnu vede lektorka Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Objednání programu

   Drejdl

120 min • 40 Kč • prosinec

Co to je drejdl a co znamenají tajemné znaky na něm? Vyluštění "kódu" vede k dalším otázkám… Žáci se během her seznámí s historickým pozadím chanuky a ve skupinách, představujících rodiny, budou inscenovat oslavu tohoto svátku. Na konci programu dokáží srovnat chanuku s Vánoci.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Pesach

90 min • 40 Kč • duben

Slaví židé Velikonoce? Co to je maces a jak chutná? Jak s tím souvisí velikonoční beránek? A Leonardova Poslední večeře?

I na tyto otázky dojde v programu Pesach. Žáci se prostřednictvím textů a obrazových materiálů seznámí s příběhem vyvedení Izraele z Egypta a budou ho zpracovávat v krátkých dramatických etudách. Společně také prožijí sederovou večeři s jejími tradicemi a budou hledat souvislosti mezi pesachem a křesťanskými Velikonocemi.

Objednání programu Více o programu - pdf

   Holocaust Romů

od 8. třídy • 90 min • 40 Kč • duben-červen 2019

Interaktivní program, který se zaměřuje na často opomíjené téma holocaustu Romů v učebnicích dějepisu. Za pomoci časové osy, dobových dokumentů a jednotlivých příběhů se žáci seznámí se situací Romů před a během 2. světové války. V rámci programu promítáme některý z dokumentárních filmů "To jsou těžké vzpomínky", "Odtud nemáte žádnej návrat…" nebo "Žít! Ceija Stojka".Dílnu připravilo Muzeum romské kultury jako doprovodný program k výstavě Genocida Romů v době 2. světové války.

Objednání programu

   Příběh Abrahama Hellmana

90 min • 40 Kč • celoročně

Prostřednictvím příběhu posledního kantora mikulovské synagogy se žáci dozvídají základní informace o židovské komunitě v Mikulově a poznávají vybavení synagogy. Na základě textů, map, fotografií a vlastního pozorování vyplňují celobarevný pracovní sešit, který si mohou odnést do školy, a také mezi sebou soutěží.

Objednání programu Více o programu - pdf

střední školy

   Badatel

od 7. třídy • 90 min • 55 Kč • 23.-26.4.2019

Dílna může sloužit jako alternativa přednášky o židovském náboženství, kultuře a tradici, nebo také jako její doplnění, protože žáci si zde předávají informace sami navzájem, místo lektora, který by je vyučoval. Na začátku se rozdělí do menších skupin, kde jako badatelé zkoumají jedno ze stěžejních témat židovského života (Šabat, Pesach, židovská kuchyně, životní cyklus a svatba). Všichni studenti dostanou pracovní listy s otázkami k jednotlivým tématům a k tomu bednu, v níž mají k dispozici různé texty, obrázky, fotografie a opravdové předměty, s jejichž pomocí potom každá skupina představí výsledek své badatelské práce na "vědecké konferenci" ostatním studentům. Dílnu vede lektorka Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Objednání programu

   Hanin kufřík

od 8. třídy • 90 min • 55 Kč • 23.-26.4.2019

Program této dílny je založený na podobném principu jako postupovala autorka knížky Hanin kufřík (K. Levinová, Hanin kufřík, Praha: Portál 2003). Studenti se na základě vlastního pátrání v dokumentech, seznámí s osudy konkrétních osob z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války. Ve skupinkách potom samostatně zpracují, s pomocí vlastní fantazie a na základě zjištěných fakt, životní příběh některé z těchto vybraných postav a představí jej ostatním. Všichni účastníci obdrží pracovní listy s otázkami, na které budou písemně odpovídat, ale zároveň jim pomohou v sestavování příběhů. Dílnu vede lektorka Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Objednání programu

   Dobrodruhy proti své vůli

od 8. třídy • 90 min • 55 Kč • 23.-26.4.2019

Workshop je založen na dopisech československých židovských emigrantů z doby druhé světové války, které našla v pozůstalosti svého otce, Oswalda Holzera, spisovatelka Joanie Holzer Schirm. Účastníci programu se seznámí s kontextem doby a s důvody, proč museli jeho aktéři uprchnout z protektorátního území. Na základě četby dopisů se budou zamýšlet nad nejrůznějšími aspekty uprchlictví, do kterých patří i uprchlická politika tehdejších i současných států. Cílem programu je na příkladu židovských uprchlíků přinést kritický pohled na dnes tolik diskutované téma migrace. Dílnu vede lektorka Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Objednání programu

   Holocaust Romů

od 8. třídy • 90 min • 40 Kč • duben-červen 2019

Interaktivní program, který se zaměřuje na často opomíjené téma holocaustu Romů v učebnicích dějepisu. Za pomoci časové osy, dobových dokumentů a jednotlivých příběhů se žáci seznámí se situací Romů před a během 2. světové války. V rámci programu promítáme některý z dokumentárních filmů "To jsou těžké vzpomínky", "Odtud nemáte žádnej návrat…" nebo "Žít! Ceija Stojka".Dílnu připravilo Muzeum romské kultury jako doprovodný program k výstavě Genocida Romů v době 2. světové války.

Objednání programu

speciální programy

   Synagoga na dotek

Hodinový program pro nevidomé a slabozraké se skládá ze tří částí. Po úvodní minipřednášce o historii mikulovských Židů vyrazíme poznávat prostor synagogy hmatem, poté se účastníci seznámí s některými židovskými tradicemi a svátky prostřednictvím různorodých předmětů. Program po předcházející konzultaci upravíme dle věku a individuálních potřeb účastníků.

Objednání programu

GDPR ˜– Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...

OBJEDNÁNÍ PROGRAMU

Seznamte se prosím s podrobnějšími informacemi k danému programu (možné termíny, cena apod.).

Vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na adresu edukace@rmm.cz (Mgr. Jana Dykastová).

Popřípadě nám prosím na e-mail edukace@rmm.cz dejte vědět:
- název požadovaného programu
- datum a hodinu
- věk žáků
- počet žáků – u všech programů maximálně 30
- adresu školy
- jméno, telefon, email kontaktní osoby

Program prosím objednávejte s časovým předstihem.
Termín Vám potvrdíme emailem, případně nabídneme náhradní termín.

OBECNÉ INFORMACE

Cena programu
Cena pro jednoho žáka je 40 Kč, není-li uvedeno jinak. Pedagogický doprovod má program zdarma. Poplatek uhradíte v hotovosti na místě před zahájením programu. Zrušit objednaný program je možné nejméně jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek ve výši 500 Kč.

Zájmové skupiny
Edukační programy nejsou určeny pouze pro školy, přivítáme i členy zájmových kroužků, účastníky táborů apod.

Speciální potřeby
Pokud máte ve třídě žáky se speciálními potřebami (tělesně hendikepované, mimořádně nadané, žáky s poruchami učení nebo chování, autisty, …), dejte nám o tom prosím vědět, rádi program uzpůsobíme.

Příprava na program
Neočekáváme od žáků žádné vstupní znalosti. Cíle programů je naučit žáky něco nového a budovat u nich kladný vztah k historii a kultuře, ne je zkoušet.

Role pedagoga
Za žáky nesete odpovědnost i v průběhu programu, lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu. Do náplně programu prosím nezasahujte, pokud se předem nedomluvíte s lektorem (v některých případech Vás lektor může poprosit o spolupráci, není potřeba žádná příprava, jen ochota). Pokud budete aktivně sledovat práci jednotlivců či skupin, bude to vítáno.

Fotografie
Během programu mohou být pořizovány fotografie žáků, které poté poslouží propagaci edukačních programů na internetu.

Zpětná vazba
Po skončení programu budeme vděční za Vaše hodnocení – můžete nám ho říci, napsat do návštěvní knihy nebo poslat emailem.