Publikace lze objednat na:
Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov  |  tel.: 519 309 019  |  vaskova@rmm.cz
Zámek Mikulov

Publikace věnovaná mikulovskému zámku (druhé, rozšířené vydání), nabízí vhled do minulosti i současnosti této významné jihomoravské památky, nepatří však ke klasickým průvodcům po památkovém objektu. Cílem publikace je provést čtenáře či návštěvníka stavebním vývojem a bohatou historií šlechtického sídla, přerušenou požárem na konci druhé světové války, který zničil obytnou část objektu, jižní barokní palác. Severní dochované středověké a barokní stavby a zlomky původní architektury obytného paláce však dovolují vnímat dlouhou historii rezidence, započatou přemyslovským hradem na hranici s Rakouskem. Orientaci ve stavebním vývoji může pomoci ikonografie – veduty a historické plány. Zachovala se také podstatná část obrazárny a zlomky z mobiliáře. Představu o vybavení zámeckých sálů umožňují dochované předměty, zveřejněné nyní v expozici muzea, jehož sídlem se po požáru obnovený zámek stal. Část obsahu publikace je věnována členům rodů, které jméno Mikulova nesly u rodinného jména – Liechtensteinům (do roku 1570) a Dietrichsteinům (do roku 1945). Medailony věnované osobním životům a kariérám majorátních pánů doplňují jejich dochované portréty. Závěr publikace tvoří průvodce stálými výstavami Regionálního muzea. V materiálu je položen důraz na obrazový doprovod textů. Fotografie současného stavu staveb, jejich interiérů, jejich využití muzejními aktivitami a snímky aktuálně renovované zámecké zahrady mají publikaci ukotvit k době vydání.

vydáno: 2016 • stran: 96

ukázka z knihy

120 Kč + poštovné
Mikulovské fotoateliéry a nakladatelství do roku 1945
Vydáno v Mikulově

Publikace představuje město Mikulov od konce 19. století do konce druhé světové války, jak jej zachytily fotoaparáty někdejších místních fotografů a jak se zachoval v tvorbě mikulovských nakladatelů a knihkupců. Regionální muzeum zde využilo především fotografie, pohlednice a skleněné negativy, které tvoří jádro muzejní sbírky historických fotografií. Tento nesmírně zajímavý konvolut pochází z ateliérů mikulovských fotografů a z archivů nakladatelů, jenž byl do muzea získán v roce 1947 jako zůstavší majetek odsunutých německých občanů.
Kniha se v první části věnuje právě dosud jen málo známé historii těchto ateliérů a nakladatelství. Ty zde měly tradici již hluboko v 19. století a patřily k vůbec prvním na celé Moravě. Úrovní svého díla se některé fotoateliéry i nakladatelství řadily ke špičce v oboru. Osudy jednotlivých nakladatelů a fotografů jsou zde zpracovány v životopisných medailóncích.

V druhé části se v jednotlivých kapitolách – představujících na fotografiích postupně město, zámek, náměstí, židovské město i okolní obce – kniha věnuje historii kraje a města právě v kontextu s cenným a mnohdy dosud nepublikovaným obrazovým materiálem.
Publikace nechce být jen prezentací dobových fotografií a pohlednic, byť zajímavých jak pro místní obyvatele, tak díky jejich vysoké umělecké úrovni a zachycené atmosféře i pro široké publikum, ale nabízí také pohled do života města, na jehož veřejném a kulturním dění se mnozí z majitelů nakladatelství a fotoateliérů významně podíleli. Jejich práce nám tak v obrazech zachovala tehdejší město Nikolsburg s jeho krásami a mnohdy již neexistujícími místy a jejich životní příběhy doplnily další vhledy do historie města.

Kniha je dvojjazyčná – česko-německá, v plnobarevném tisku, v pevné vazbě.

vydáno: 2014 • stran: 161

ukázka z knihy

420 Kč + poštovné
© Regionální muzeum v Mikulově 2016