logo RMM
English     Deutschland
otevřeno+vstupné zámek Mikulov
otevřeno+vstupné Horní synagoga
otevřeno+vstupné Archeopark Pavlov
otevřeno+vstupné Život pod Pálavou
akce
Zveme vás na zámek 9. března

okruh A
Historie
10:00, 12:00, 14:00, 16:00
vstupné 120 Kč • 60 Kč • 260 Kč

okruh C
Zámecký sklep s obřím sudem
11:15, 13:15, 15:15
vstupné 60 Kč • 30 Kč • 140 Kč

Pokladna otevřena vždy 15 minut před zahájením prohlídky

9. březen 2019
zámek Mikulov
GDPR – Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy ...