Hieronymus Lorm. Muž jenž otevřel hluchoslepým svět
1/6