Krajina jako dílo

Ústředním tématem výstavy je interaktivní vztah člověka a krajiny, která své obyvatele živí, v níž ale současně přebývá tušený genius sil přesahujících horizont materiálního bytí člověka. Pole, zahrada, vinice, les, řeka i cesty jsou jevištěm lidského dělného života, ale také místem, kde člověk nachází a do kterého vkládá své estetické a duchovní inspirace a koncepty. V 17. a 18. století byla středoevropská kulturní krajina zformována mocným proudem kulturního a náboženského cítění do nové hospodářské, estetické i spirituální podoby, jejíž tvářnost je dosud pro naši kulturní krajinu podstatná, byť skrytá pod vrstvami nánosů mladších zásahů a kulturních změn. Toto barokní přetváření krajiny rezonuje v dílech současné architektonické tvorby studentů fakulty architektury VUT v Brně, jejichž vystavené návrhy se snaží originálně doplnit živoucí krajinný organismus a znovu objevit ztracený jazyk komunikace s krajinou našeho domova.
  8. září 2016
  27. listopad 2016

TOTO! je v Čechách
"Na príbeh zabudnete, obrázky zostanú"


Knižná ilustrácia tvorí osobitný spôsob zobrazovania sveta: dopĺňa text príbehu, prerastá ho a stáva sa jeho súčasťou. Zostáva v pamäti dieťaťa, alebo dospelého, ktorý knihu číta, kreslí v nej stopu, ktorá potom aj po desiatkach rokov, dovedie čitateľa k dielu späť. Je zvláštne, že napriek dlhej a úžasnej tradícii slovenskej knižnej ilustrácie, ak vynecháme knižné festivaly a prehliadky, ilustrácia je málokedy predstavovaná vo výstavných sieňach ako svojbytné dielo. Iste, pre jej špecifický formát je niekedy veľmi ťažké nájsť spôsob, akým ju sprístupniť pre verejnosť, akým dokázať, že je to rovnako cenné výtvarné dielo ako maľba, či grafika. Práve zvláštnosť ilustrácie, jej fenomény, nás viedli k založeniu TOTO! je galleria. Stali sa jej výzvou i mottom.
"TOTO! je taká galéria, v ktorej sú vystavené ilustrácie – obrázky, ktoré si pamätáme z knižiek, čo sme čítali ako deti, aj z tých, čo si teraz čítame so svojimi deťmi. Ilustrátorov, čo ich namaľovali, však často ani nepoznáme: veď koho by napadlo hľadať niekde na konci knihy meno napísané drobnými písmenkami. A tak nám často uniká, aká je slovenská ilustrátorská tradícia úžasná. A aj to, že ilustrácia je také isté umelecké dielo ako obraz či grafika. Zaslúži si visieť v galérii. Nech sa páči, vstúpte."

Jednou z hlavných ambícií galérie je približovať kvalitu slovenských ilustrátorov i mimo Bratislavy a Slovenska. Často nám uniká, aká je slovenská ilustrátorská tradícia úžasná, ako intenzívne bola súčasťou česko – slovenského umeleckého kontextu. A najmä, že automatické súznenie počas existencie spoločného štátu, ktoré tvorilo súčasť tzv. kolektívnej pamäte neskončilo jeho rozdelením. Silný vzájomný vplyv slovenských a českých ilustrátorov pretrváva, sú stále známi a prítomní u čitateľov. Výstava TOTO! v Čechách si kladie za cieľ prehĺbiť kultúrnu pamäť v podobe dvoch výstav– v priestoroch Villa Pelle v Prahe a v priestoroch Regionálného múzea v Mikulove. Výstava bude reprezentatívnym výberom výstav v TOTO! je galéria. Odprezentuje diela kultových ilustrátorov staršej a strednej generácie, ktorí sa podieľali a podieľajú na formovaní slovenskej ilustrácie v posledných päťdesiatych rokoch.
  
  27. listopad 2016

© Regionální muzeum v Mikulově 2008