Nabídka putovních výstav


Moravští zemští rabíni v Mikulově

Anotace

Titul moravský zemský rabín představoval nejvyšší a nejprestižnější hodnost v židovském duchovenstvu Moravy. Do tohoto úřadu byli voleni nejpovolanější učenci duchovního práva těšící se všeobecné autoritě u všech vrstev židovského obyvatelstva. Někteří z moravských zemských rabínů, jejichž sídlem byl po tři století Mikulov, se zapsali do kulturních dějin země. Regionální muzeum v Mikulově se proto rozhodlo uspořádat výstavu věnovanou několika význačným rabínům - nejvýznamnějším osobnostem židovské čtvrti v Mikulově, jež našly místo posledního odpočinku na zdejším židovském hřbitově. Výstava byla koncipována jako putovní.
Výstava představuje pět moravských zemských rabínů, jmenovitě Mordechaje Beneta zvaného zázračný rabín, Menachema Mendela Krochmala, dále významného představitele chasidismu na Moravě Šmuela Šmelkeho Horowitze a Davida Oppenheima. Kromě vlastních osobností rabínů výstava také přiblíží epitafy náhrobků těchto věhlasných učenců.

Fotogalerie

Technické parametry

9 panelů KÖMATEX závěsných o rozměrech 50 x 90 cm.
Součástí výstavy je televizní dokument ČT věnovaný Šmueli Šmelkovi Horovitzovi (délka 20 minut „Potomci rabi Šmelkeho” z cyklu „Cesty víry”).

Zapůjčení výstavy je bezplatné, vypůjčitel na vlastní náklady si hradí přepravu a instalaci. Výstava vznikla za finančního přispění Nadačního fondu obětem holocaustu.

Kontakt:

Mgr. Josef Šuba
Regionální muzeum v Mikulově
Zámek 1
Tel.: 519 309 034, e-mail: suba@rmm.cz
   více

© Regionální muzeum v Mikulově 2008