6. dubna 1645
Dne 6. dubna 1645 zahájila švédská armáda pod velením generálmajora Mortaigna palbu proti městským hradbám, které nedokázaly dlouho vzdorovat takže již o den později byli purkmistr i konšelé nuceni vydat město Švédům. Během jejich téměř ročního pobytu v Mikulově odvezli ve 48 velkých sudech podstatnou část zámecké knihovny, která se zpět do Mikulova nikdy nevrátila.

2. dubna 1646
Jeden z nejschopnějších vojevůdců třicetileté války císařský generál Jean-Louis Raduit de Souches osvobodil dne 2. dubna 1646 Mikulov od švédské okupace. Navázal tak na svůj dřívější úspěch, kdy spolu s brněnskou posádkou dokázal ubránit moravskou metropoli proti velké švédské přesile.

Masopust
Masopust patřil v baroku k hlavním obdobím v roce, kdy se nejvíce hrálo divadlo. Lákavou zastávkou pro cestující divadelní společnosti se v tomto období stával také dietrichsteinský Mikulov. Oblíbenou šlechtickou radovánku připomínají zprávy z ledna 1654 a 1698, kdy kníže Leopold Ignác Dietrichstein (1660-1708) vyplatil za divadelní představení 150 zlatých italským komediantům. Důležitou součástí masopustního veselí bývaly také produkce piaristického školského divadla, kde se údajně hrálo již roku 1639.

© Regionální muzeum v Mikulově 2016