ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ

2017 2016 2015 2014

2017

výstava
Křehký Mikulov

Jiří Pelcl
Forestglass collectionwww.krehky.cz

 26. květen 2017
 15. září 2017

 zámek Mikulov

výstava
CHASIDÉ v Mikulově

Výstava "Chasidé v Mikulově" zachycuje atmosféru každoročních návštěv členů jedné z chasidských dynastií v Mikulově. Ti se do města sjíždějí u příležitosti jarcajtu (výročí úmrtí) věhlasného zemského rabína Šemuela Šmelke Horovice. Bedlivým pozorovatelem těchto setkání se stal fotograf Jindřich Buxbaum, který svými snímky vtahuje návštěvníky přímo do středu náboženských rituálů a ukazuje to, co běžně zůstává skryto za dveřmi Horní synagogy a zdmi židovského hřbitova.

vernisáž 20. června 2017, 17:00 • vstup zdarma

zahájí Mgr. Petr Kubín, ředitel Regionálního muzea v Mikulově a Jindřich Štreit
hudební doprovod: skupina Střemkoš

 20. červen 2017
 10. září 2017

 synagoga v Mikulově - Horní synagoga

koncert
RabiGabi a.G

Průnik židovského klezmeru a slovácké cimbálové muziky

 3. srpen 2017 v 18:00

 Horní synagoga ­ Mikulov

divadlo
Festival barokního divadla Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera

Poslední červencový víkend v Mikulově opět proběhne festival barokního divadla Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera. Pátý ročník festivalu je věnován Leopoldu Ignáci Dietrichsteinovi (1660-1708), velkému milovníkovi divadelního umění.

Nadcházející ročník festivalu s sebou přináší také jednu velkou změnu. Poprvé od své existence změní hlavní divadelní scénu. Z obvyklého prostranství před Dietrichsteinskou hrobkou se festival přesune na horní nádvoří zámku. Tato změna vychází hlavně z důvodu zajištění lepšího zázemí pro diváky i účinkující. Prostor před hrobkou ovšem nebude opomenut a budou sem směřována pouliční divadelní představení.

PROGRAM

Čtvrtek 27. července 17:30 zámek, Sala terrena
Teatrologická přednáška
Barokní divadlo mezi Brnem a Vídní (prof. PhDr. Margita Havlíčková, FF MU Brno)

Pátek 28. července 16:00 Náměstí
příjezd komediantů (Geisslers Hofcomoedianten) do města a jejich přivítání

Geisslers Hofcomoedianten - Malé příběhy velkého hraběte
I. Ješitný hrabě (16:30, náměstí
II. O podivné svatbě dcery hraběte Šporka (17:30 – před Dietrichsteinskou hrobkou)
III. Hrabě Špork a černí sousedé (18:30 – galerie Konvent)

Pátek 28. července 21:00 zámek, Horní nádvoří
Geisslers Hofcomoedianten – Magdaléna lascivní a kajícná - činoherně-operně-taneční inscenace na vodě o nejznámější kurtizáně všech dob. Podle vrcholně barokního oratoria Giambattisty Andreiniho z roku 1652.

Sobota 29. července 16:00 Galerie Konvent
Divadelní představení pro děti – Divadlo Koráb – Princ Bajaja

Sobota 29. července 19:00 zámek, Horní nádvoří
Ensemble Opera Diversa – Leviatan - Prazvláštně hořký příběh touhy korálkáře Nissena Picenika na motivy prózy Josepha Rotha

Neděle 30. července 19:00 zámek, Nástupní sál
Hof-Musici – Il Teatro Immaginario - Svět antických hrdinů, pastýřů a nymf v kantátách italského baroka. (Novodobá světová premiéra!)

akce
Den dětí
v Archeoparku Pavlov

Pro děti jsou připraveny zábavné aktivity inspirované životem v době ledové. Všechny šikovné malé lovce a sběrače čeká sladká odměna.

děti vstup zdarma, dospělí 90 Kč
lov mamuta
jeskynní malby
pravěké léčitelství
výroba šperku

 3. červen 2017 10:00–16:00

 Archeopark Pavlov
zajištěno je venkovní občerstvení

výstava
Křehký Mikulov

Festival art designu / Festival Of Art Design

 26. květen 2017
 28. květen 2017

 zámek Mikulov

program plakát

akce
Muzejní noc

Synagoga • 17:00–23:00
Dietrichsteinská hrobka • 17:30–22:00
Zámek Mikulov • 18:00–24:00

 • 17:30 Dietrichsteinská hrobka
  příchod císaře Leopolda I. s chotí Markétou Marií Španělskou a doprovodem do Lorety, pěší zdravice měšťanům na Náměstím, pěší průvod zámeckou zahradou na zámek
 • 17:30–22:00 Dietrichsteinská hrobka
  krátké komentované prohlídky za varhanního doprovodu
 • 18:00 zámek Mikulov
  zahájení muzejní noci
  ∙ Ferdinand Dietrichstein s chotí Marií Elisabeth Dietrichstein vítají císaře Leopolda I. s chotí Margaritou Terezou
  ∙ návštěva císařského páru Leopolda I. s chotí Margaritou Terezou a doprovodem na dobové hostině, společný tanec s Ferdinanadem Dietrichsteinem a Marií Elisabeth Dietrichstein
  ∙ knihtiskařská dílna s historickými dřevěnými lisy, praktická dílna o tisku a knihtisku, vlastní tisk veduty ohňostroje konaného u příležitosti příjezdu císaře Leopolda I. na mikulovský zámek 1672
  ∙ pražírna a kafírna na zámecké terase, kavárna, čítárna a herna
  ∙ fotokoutek s kostýmy
  ∙ expozice, výstavy
  ∙ Cimbálová muzika Klaret
  ∙ Jenprotendnešnídenband
  ∙ 21:30 noční slavnost ohně v zámecké zahradě na počest příjezdu císaře Leopolda I.
  ∙ 23:30 rozloučení u obřího sudu s bílou paní
  ∙ prodej slevněných publikací - sleva 50%

 19. květen 2017

vstup zdarma

akce
Muzejní noc

Archeopark Pavlov • 18:00–23:00

šamanova stezka · malování na obličej · výroba kouzelného amuletu · fotokoutek · přednáška Archeologický výzkum v rámci realizace Archeoparku Pavlov - Martin Novák · kapela Fantajm

 20. květen 2017

vstup zdarma

divadlo
Pohádky ze Špalíčku

Divadélko Paravánek - představení pro nejmenší

 19. květen 2017 v 17:00

 synagoga v Mikulově

vstup zdarma

divadlo
O pračlovíčkovi

představení divadla Tramtárie

 20. květen 2017 v 15:00

 Dolní Věstonice (sál Obecního úřadu)

 21. květen 2017 v 10:00

 zámek Mikulov (Nástupní sál)

vstup zdarma

výstava
Krajina jako dílo

Ústředním tématem výstavy je interaktivní vztah člověka a krajiny, která své obyvatele živí, v níž ale současně přebývá tušený genius sil přesahujících horizont materiálního bytí člověka. Pole, zahrada, vinice, les, řeka i cesty jsou jevištěm lidského dělného života, ale také místem, kde člověk nachází a do kterého vkládá své estetické a duchovní inspirace a koncepty. V 17. a 18. století byla středoevropská kulturní krajina zformována mocným proudem kulturního a náboženského cítění do nové hospodářské, estetické i spirituální podoby, jejíž tvářnost je dosud pro naši kulturní krajinu podstatná, byť skrytá pod vrstvami nánosů mladších zásahů a kulturních změn. Toto barokní přetváření krajiny rezonuje v dílech současné architektonické tvorby studentů fakulty architektury VUT v Brně, jejichž vystavené návrhy se snaží originálně doplnit živoucí krajinný organismus a znovu objevit ztracený jazyk komunikace s krajinou našeho domova.

 25. 3. 2017
 19. 5. 2017

 zámek Mikulov

přednáška
Pokrmy postní a masité ve šlechtické kuchyni 17. století
přednáší Dobromila Brichtová

Jídelníček Dietrichsteinů byl v baroku více než náš dnešní postaven na domácích surovinách, vypěstovaných v knížecích dvorech a zahradách. Lišil se ve dny postní, všední a sváteční, i podle ročních období. O tom a dalších zajímavostech vypráví dobové kuchyňské písemnosti.

 úterý 12. dubna 2017 v 17:30

 Sala terrena, zámek Mikulov
vstup volný

přednáška
Barokní synagogy v českých zemích
přednáší Jaroslav Klenovský

Synagogy ze 17. a 18. století jsou jedinečnými doklady historie a kultury tradičních židovských obcí předemancipačního období, pro něž byly synagogy hlavním a většinou i jediným centrem náboženského a společenského života i vzdělávání. Současně představují zajímavý doklad působení místních uměleckých slohů, stavitelů a řemeslníků na jejich utváření a výzdobu.

 úterý 4. dubna 2017 v 17:00

 Horní synagoga, Husova ul., Mikulov
vstup volný

akce
Codex gigas
beseda o největší rukopisné knize světa a o knihařském umění

Beseda o Codexu gigas přinese všeobecně zajímavé informace o této největší rukopisné knize světa a především technicky zajímavé informace o zhotovení její makety. O maketě Ďáblovy bible, která bude na besedě k vidění i prolistování do 18:30, pohovoří její zhotovitel mistr knihař pan Jiří Fogl. Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí udělat představu o originálu tohoto unikátu z přelomu 12. a 13. století a zároveň nahlédnout do tajů knihařského umění.

 18. 1. 2017 v 16:30

  zámek v Mikulově - vstup z Horního nádvoří

2016

výstava
Budoucnost tradice

Výstava Budoucnost tradice zaznamenává aktuální tvorbu pedagogů i studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pracovní záběr je široký: osciluje od krojových rekonstrukcí opřených o pevné zázemí studia pramenů (Kristýna Petříčková, která je pedagogem ateliéru i tvůrkyně zároveň) po aktuální designerské tendence vysledovatelné u studentských prací. Tradiční ornamentika, materiál nebo technika zde není jen cosi statického, zakonzervovaného, ale tvoří odrazový můstek, jenž jednotlivé autory katapultuje v časoprostoru. Strohé objekty - ať šperky či oděvní tvorba- kladou otázky, nesou poselství přirozené elementární prostoty ozvláštněné dotyky kultury moravského venkova - to vše převedeno do výtvarného jazyka dneška. V kolekci šperků a u tří kolekcí oděvních návrhů je inspirace lidovým oděvem patrná (viz ozvěny vonic- dekorativních odznaků mladých mužů odvedených na vojnu v případě tvorby Jana Černého) v některých případech lokalizovatelná (viz hedvábné modely Lenky Chrobokové čerpající z Jízdy králů ve Vlčnově). Lucia Sládečková vychází z motivů a z barevnosti fajánsové keramiky převedené do oděvu. Šperkařka Sabina Psotková se nechává inspirovat tradicí při výrobě šperků z umělých materiálů, zaměřuje se na netradiční kombinace materiálů (včetně recyklovaných a recyklovatelných) a nové technologické postupy (např. laserovou techniku). Mladí zlínští designéři přistoupili k tradici s odvahou, která ji respektuje, ale nevyzvedává na piedestal. Je to hledání, vizuální vyjádření myšlenkových pochodů, kreativní dialog.

Vernisáž 6. května v 17:00

 7. květen 2016
 21. srpen 2016

  zámek v Mikulově

výstava
Prázdne miesta

Výstavní projekt Prázdne miesta Dalibora Krupky a Evy Rehákové spojuje vizuálně odlišné soubory prací zrcadlící osobní historii obou autorů. Krupkovy fotografie se soustředí na detail a světelnou atmosféru prostoru. Intimně laděné černobílé snímky jsou doplněny kresbami z jeho deníku z Iránského vězení. Různoformátové malby Rehákové se zaměřují na současnou vizuální kulturu a módní průmysl, ve kterém v současnosti pracuje. Předlohy prevzaté z módních časopisů či internetových portálů prezentuje v různých myšlenkových a formálních konotacích.

Vernisáž 6. května v 17:00

 26. březen 2016
 22. květen 2016

  zámek v Mikulově

výstava
Historie Židů v Čechách a na Moravě

Výstava se postupně chronologicky zaměřuje na jednotlivá historická období – středověk, novověk, období emancipace, předválečné Československo a na holocaust. V druhé části poskytuje hlubší pohled na vybraná témata židovského života a historie - samosprávu židovských obcí, povolání a hospodářská činnost, židovská sídliště, tradiční kulturu a školství, antisemitismus a diskriminaci Židů v českých zemích.

 26. březen 2016
 12. červen 2016

  synagoga v Mikulově

výstava
Boskovický poklad
nález mincí z období třicetileté války

Výstava se postupně chronologicky zaměřuje na jednotlivá historická období – středověk, novověk, období emancipace, předválečné Československo a na holocaust. V druhé části poskytuje hlubší pohled na vybraná témata židovského života a historie - samosprávu židovských obcí, povolání a hospodářská činnost, židovská sídliště, tradiční kulturu a školství, antisemitismus a diskriminaci Židů v českých zemích.

 26. březen 2016
 12. červen 2016

  zámek v Mikulově

2015

výstava
Vydáno v Mikulově
Mikulovská nakladatelství, tiskárny a fotoateliéry do roku 1945

Regionální muzeum v Mikulově připravuje pro rok 2015 zajímavou výstavu věnovanou dosud jen málo známé historii někdejších mikulovských nakladatelství a fotografických ateliérů. Prostřednictvím pohlednic, knih, fotografií a dalších předmětů ze sbírek muzea tak veřejnosti představí tvorbu zdejších tiskáren a ateliérů. Ty zde měly tradici již hluboko v 19. století a patřily k vůbec prvním na celé Moravě. Úrovní se řadily ke špičce v oboru. Práce některých fotografů i vydavatelů se umisťovaly na předních místech mezinárodních soutěží v moderním designu a grafice. Výstava představí díla jednotlivých osobností, které v Mikulově do roku 1945 působily: knihkupci a vydavatelé Julius Nafe, Alois Bartosch, Franz Josef Beierl, Gustav Thierry, fotografové Franz Elstner, Arthur Peterle, Franz Krischke, Karl a Franz Obsieger a tiskaři Johann Bezdieka, Apollinar Rosenau, Franz Ehrenberger a další.
Instalace tedy nebude jen obyčejnou prezentací dobových pohlednic, fotografií a knih, ale nabídne také vhled do života města, na jehož veřejném a kulturním dění se řada těchto živnostníků, řemeslníků a umělců podílela. V dobové atmosféře obrazového doprovodu odkryje zapomenuté životní osudy jedné významné skupiny obyvatel tehdejšího Mikulova a jejich přínos pro své město. Exponáty zapůjčené z Národního technického muzea přiblíží návštěvníkům vývoj tiskařství a fotografie v letech 1860 - 1945.

Vernisáž 22. května v 17:00

 22. květen 2015
 29. listopad 2015

  zámek v Mikulově

přednáška
Přednáškový cyklus v synagoze 2015

Přednáškový cyklus se koná ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze
19. únor - Poprvé v synagoze / Mgr. Josef Šuba
19. březen - Pesach a jarní svátky židovského kalendáře / Mgr. Josef Šuba
16. duben - Jom ha-Šoa: Den vzpomínání na oběti holocaustu / Mgr. Josef Šuba
21. květen - Židovské rodinné obřady / Mgr. Táňa Klementová
18. červen - Židovský Mikulov / Mgr. Josef Šuba
16. červenec - Procházka po židovském městě / Mgr. Josef Šuba
20. srpen - Židovské památky jižní Moravy / Mgr. Josef Šuba
17. září - Vysoké svátky v židovském kalendáři / Mgr. Kateřina Suchánková
15. říjen - Židovské legendy z Mikulova / Mgr. Josef Šuba
19. listopad - Kašrut a židovská kuchyně / Mgr. Kateřina Suchánková
17. prosinec - Chanuka / Mgr. Táňa Klementová


  synagoga v Mikulově

výstava
Příběhy míst
Topografie soudobé paměti národa

Výstava Příběhy míst mapuje místa paměti čtyřicetiletého období vlády jedné strany. Historie let 1948 – 1989 má své otisky v krajině, v regionech a ve městech. A to formou výstavby, ale i formou pracovních táborů, pomníčků a pamětních desek. Ve všech regionech lze vystopovat směsici míst zatížených historií – ať už se jedná o oficiální či o polozapomenutá místa paměti. Topografií těchto míst prizmatem procesu vzpomínání a zapomínání se zabývá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, z jehož vybádaných materiálů vznikla v roce 2013 stálá výstava "Příběhy míst", jež byla instalována v roce 2013v  Muzeu města Ústí nad Labem. Na konci roku 2013 vznikla putovní verze výstavy, jejímž cílem je nabídnout možnost konfrontace s historií i dalším návštěvníkům mimo Ústecký kraj. Cílem autorů výstavy je provedení instalace ve všech čtrnácti krajích ČR mezi lety 2014/2015. V každém by tak výstava měla strávit jeden měsíc.
Výstava Příběhy míst vznikla jako součást stejnojmenného projektu NAKI financovaného Ministerstvem kultury ČR.

 22. září 2015
 25. října 2015

  synagoga v Mikulově

výstava
Pan Franc ze zámku,
loutky moravských kočovných loutkářů Flachsů

Výstava představí exponáty ze sbírek oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea a Regionálního muzea v Mikulově, resp. část dochovaných loutek a vybavení kočovných divadel z konce 19. a počátku 20. století moravské větve význačného a populárního rodu Flachsů. Zároveň jejich prostřednictvím připomene původní historickou formu českého marionetového divadla, ukáže výtvarnou podobu a technologii tradičních marionet a dekorací, naznačí společenské postavení a funkci tohoto divadla. V rodinách loutkářů Flachsů se dochovaly unikátní loutky, které se tvářností vymykají z ostatní dobové produkce marionet. Jejich autory byli zřejmě sami někteří Flachsové.

Vernisáž 4. června 2015 v 17:00

 5. červen 2015
 13. září 2015

  zámek v Mikulově

výstava
V prachu
Zuzana Novotná Ištvanová

Cyklus obrazů V PRACHU balancuje na hraně mezi realitou a fikcí, jak ve formální, tak myšlenkové rovině. Téma V PRACHU je vícevýznamové. Prach lze v prvé řadě chápat jako počátek i konec fyzického fungování, původ i závěrečný rozpad existence. Jako "v prachu" označujeme něco, co je nenávratně pryč. Ovšem každý rozpad, každé ukončení znamená zároveň i nový počátek. Dalšími významovými rovinami může být "prach cest", "hvězdný prach", "oblaka prachu", apod. V tématu prachu se tedy potkávají velká témata mikrosvětů (či mikrokosmů) s makrosvěty (makrokosmy).

Vernisáž 25. června 2015 v 17:00

 26. červen 2015
 13. září 2015

  synagoga v Mikulově

výstava
Velký formát

Poprvé budou v úplnosti vystavena zachovaná díla vytvořená v průběhu deseti ročníků malířského sympozia Velký formát – 10 m2, které se konalo pod vedením akad. mal. Jana Pospíšila v letech 1992–1996 a 2001–2005 v barokní jízdárně valtického zámku. Zaměření na monumentální tvorbu vyšlo z velikosti prostoru (77×18,5 m). Jízdárna se vždy v červenci stala malířům společným ateliérem i výstavní síní. Valtické sympozium bude připomenuto jako jedinečný kulturní fenomén přelomu tisíciletí, jeho atmosféru přiblíží fotografie Mgr. Josefa Fantury.

Vernisáž 10. dubna 2015 v 17:00

 11. duben 2015
 28. červen 2015

  zámek v Mikulově

výstava
Festival Křehký Mikulov 2015
5. ročník art designu ve střední Evropě
výstava Křehký Mikulov 2015

Pátý ročník festivalu Křehký Mikulov opět přinese instalace významných designérů a umělců. Jeho součástí bude i setkání galeristů, tvůrců a sběratelů, stejně jako výstavy určené pro nejširší veřejnost. Již nyní můžeme prozradit výstavu renomované designérky žijící v Praze a Paříži Lucie Koldové nebo stejně renomovaného studia Olgoj Chorchoj, kteří představí novinku pro galerii Křehký ve světové premiéře.

 29. květen 2015
 31. srpen 2015

  zámek v Mikulově

výstava
Miroir Noir / Počiatok
Miloš Kopták & Rai Escalé

Spoločná výstava Miloša Koptáka a Raia Escalé je výsledkom dlhoročnej spolupráce týchto dvoch autorov, ktorí sa našli vďaka najdôležitejšiemu základu v umení, a to rovnako znepokojujúcemu stavu okolitého sveta a vlastného ducha, podobnému vnímaniu sveta a podobnému vizuálnemu mysleniu. Práve toto boli spoločné menovatele mimoriadneho tvorivého procesu, výsledkom ktorého sú maľby v osobitom štýle, na križovatke surrealistickej metódy obrazotvornosti, expresívnej vizuálnej podoby a dekadentného obrazového výrazu. Proces tvorby sa ukazuje ako obzvlášť dôležitý z viacerých hľadísk: jednak ako nutný dialóg medzi umelcami pri samotnej tvorbe, ktorá sa odohrávala v čase, a jednak, a to je oveľa dôležitejšie, ako proces "spracovania" vizuálneho materiálu, istej transformácie obrazu, obrazu ako takého.

Vernisáž 27. března v 19:00

 28. březen 2015
 31. červenec 2015

  zámek v Mikulově

akce
Májový víkend

pátek 22. května 2015 / 17:00 / zámek Mikulov / vstup volný
Vydáno v Mikulově / vernisáž výstavy
Historie někdejších mikulovských nakladatelství a fotografických ateliérů a jejich tvorba – dobové fotografie a pohlednice

pátek 22. května 2015 / 19:00–24:00 / zámek Mikulov / vstup volný
Muzejní noc
volný vstup do expozic a výstav • přijetí Karla Liechtensteina Adamem z Dietrichsteina na zámku • kostýmy • pravěká dílna • ohňová show • CM Klaret • Juniorband Pohořelice • Marcomania • kejklíři • prodej knih s 50% slevou

sobota 23. května 2015 / 17:00 / zámek Mikulov / vstup volný
koncert Jazz Corporations

sobota 23. května 2015 / 14:00–17:00 / Dolní Věstonice / vstup volný
Jak na pazourek
pravěká dílna

neděle 24. května 2015 / 10:00 / zámek Mikulov / vstup volný
Vodnická pohádka
loutkové divadlo Koňmo

neděle 24. května 2015 / 15:00 / Diváky / vstup volný
Vodnická pohádka
loutkové divadlo Koňmo

 22. květen 2015
 24. květen 2015

2014

výstava
Hledání světla
Libor Teplý - fotografie

Libor Teplý hledá prostřednictvím své volné fotografické tvorby to podstatné, o co se lze v životě opřít a co mu pomáhá orientovat se ve světě. Své hledání během bezmála třiceti let sestavil postupně do tří tematických cyklů. Prvním je Tma a světlo, druhým Řád a svoboda a třetím Hledání světla. Ve svém prvním cyklu se zabývá světlem a tmou, které se snaží významově identifikovat a konfrontovat jejich vzájemný vztah. V tématu Řád a svoboda, vznikajícím v devadesátých letech 20. století, hledá odpověď na otázku, co je to vlastně svoboda a je-li řád protikladem svobody, či jeho synonymem. Jeho zatím poslední cyklus - Hledání světla - vzniká od konce prvního desetiletí 21. století. Otázku hledání světla vnímá Libor Teplý jako základní lidskou touhu a dlouho hledal prostředí, kde by tato touha mohla být nejzřetelněji vyjádřená. Takové prostředí nakonec našel ve starém vězení - konkrétně ve vězeňských celách starého brněnského vězení na Cejlu. Část z tohoto tematického cyklu v černobílých fotografiích připravil Libor Teplý pro výstavu v prostorách židovské synagogy v Mikulově.
Fotografie Libora Teplého vznikají velmi pomalu, autor fotografuje na klasický deskový fotografický přístroj formátu 13 × 18 cm a fotografie jsou zvětšovány z černobílých deskových negativů klasickým způsobem na bromostříbrný papír. Není to jen záliba v klasické technice a technologii, důvodem jsou především optimální kompoziční a technické možnosti fotografického obrazu. Adjustaci svých fotografií chápe autor jako součást výsledného artefaktu, a proto jí dává velkou důležitost. Jeho fotografie na výstavě v Mikulově "levitují" mezi starými dřevěnými fošnami.

O autorovi:
Libor Teplý (narozen 1955 v Brně) vystudoval gymnázium v Praze, Vysokou školu zemědělskou v Brně a Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Od roku 1991 pracuje jako fotograf ve svobodném povolání. Od roku 1990 uspořádal přes tři desítky autorských fotografických výstav. Ve své volné černobílé tvorbě se věnuje tematickým cyklům Tma a světlo, Řád a svoboda, nyní tématu Hledání světla.
Od roku 2000, kdy s manželkou Janou založili vydavatelství FOTEP, vydal dvacet autorských fotografických publikací, postavených na jeho vlastní fotografické tvorbě.
www.libor-teply.cz

Vernisáž 19. 9. 2014 v 17:00

 20. září 2014
 31. listopad 2014

  zámek v Mikulově

výstava
Dílna
Mikulovské výtvarné sympozium

Mikulovské výtvarné sympozium ( zkratka MVS) „dílna“ je pořádáno každoročně již od roku 1994 v období letních prázdnin. Do města přijíždějí umělci vybraní kurátorem na dobu čtyř týdnů, bydlí v Mikulově a tvoří v zámeckých ateliérech, případně v zahradách zámku. Jejich díla jsou na konci sympozia představena veřejnosti na vernisáži. Na ni navazuje výstava prezentující tato díla v prostorách mikulovského zámku.

Kurátor:
doc. akad. mal. Stanislav Diviš

Účastníci:
Václav Bláha jako nejstarší účastník narozený 1949, člen skupiny 12/15
Stanislav Diviš (1953) zakládající člen skupiny Tvrdohlaví
Petr Veselý (1953) člen Tovaryšstva malířského a Umělecké Besedy
Oldřich Tichý (1959) člen skupiny Most a SVÚ Mánes
Jan Pištěk (1961) člen Nového sdružení pražských umělců
Aldin Popaja, BiH (1971) člen skupiny Clan
Dále se sympozia účastnila jako technická asistentka Viktorie Prokopová (1992) a na koncepci katalogu se spolupodílí Ondřej Čech (1985).

Stanislav Diviš se při výběru účastníků zaměřil na umělce zabývající se malbou. Všichni jsou malíři a malbou se ve své tvorbě zabývají. Zároveň ustanovil motto letošního ročníku: „Blízká setkání“.

 20. září 2014
 31. listopad 2014

  zámek v Mikulově

© Regionální muzeum v Mikulově 2016